Svaz účetních Plzeň, z.s.

Svaz účetních Plzeň, z.s.

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí
s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních
a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Nejvyšším orgánem Svazu účetních je sjezd delegátů. Činnost Svazu v období mezi dvěma sjezdy řídí Výkonný výbor, který je jeho statutárním orgánem.

Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA. Systém byl zahájen v závěru roku 1997.

Přihláška na členství ve Svazu účetních

Členem se může stát občan (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo organizace), zabývající se profesně ekonomickou sférou.
Členství ve SÚ lze uzavřít během celého kalendářního roku.

individuální členství 400,- Kč ročně
kolektivní členství 1200,- Kč ročně za subjekt

Členství v SÚ PLZEŇ, z.s. se musí uhradit nejpozději do 28.2. běžného roku.

Členem SÚ se lze stát během celého kalendářního roku vyplněním členské přihlášky a úhradou příslušného ročního poplatku. Členský příspěvek lze uhradit buď při osobní návštěvě na adrese SÚ nebo na našich seminářích.

Volené orgány

Volenými orgány z.s. Svazu účetních jsou výbor a revizní komise.

V následujícím složení byly zvoleny na čtyřleté funkční období v roce 2023

Výbor 

předseda :  prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Dana Štěpánková
Martina Sýkorová
Danuše Singerová
Dagmar Řezaninová
Ing. Bohuslava Bartošová
Ing. Bohuslav Kural (ukončil činnost)

                                                                                                                                                                                                                                                       

    Tajemnice:

       Marie Mitrychová