Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

Rekvalifikační kurz účetnictví  -  zahájení  25.10.2019

  1.  Postavení a vývoj účetnictví

       Základy podvojného účetnictví  -  1.část                                  25.10.2019

  2.  Základy podvojného účetnictví  -  2.část                                    1.11.2019

  3.  Finanční účetnictví podnikatelů v ČR                                          8.11.2019

  4.  Dlouhodobý majetek  -  1.část                                                   15.11.2019

  5.  Dlouhodobý majetek  -  2.část                                                   22.11.2019

  6.  Zásoby  -  1.část                                                                           29.11.2019

  7.  Zásoby  -  2.část                                                                             6.12.2019

  8.  Finanční majetek a závazky                                                       13.12.2019

  9.  Zúčtovací vztahy  -  1.část                                                            3.01.2020

10.  Zúčtovací vztahy  -  2.část                                                         10.01.2020

11.  Zákon o daních z příjmu a jeho aplikace v praxi,

       vztah daní a účetnictví, daňové příklady                                  17.01.2020

12.  Daňový řád a jeho aplikace v praxi,

       praktické příklady                                                                         24.01.2020

13.  Náklady, výnosy, časové rozlišení                                               7.02.2020

14.  Zákon o DPH a jeho aplikace v účetnictví a praxi,

       daňové příklady                                                                            14.02.2020

15.  Vlastní kapitál a rezervy                                                             21.02.2020

16.  Účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření              28.02.2020

17.  Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz Z/Z, CF, příloha,

       souvislý příklad - opakování                                                         6.03.2020

18.  Souvislý příklad - dokončení                                                      13.03.2020

________________________________________________________________________________

Závěrečná zkouška                                                                         20.03.2020

Čas konání kurzu :    14,00  -  19,30 hod  /pátek/

Cena kurzu:       11.200,- Kč

Cena 1 lekce :      1.500,- Kč

Změna termínů může nastat z důvodů prázdnin ve škole. Případné změny budou včas oznámeny.

Možná účast jen na vybraných lekcích.

Po složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení.

Od srpna 2019 má Svaz účetních Plzeň novou e-mailovou adresu: info@suplzen.cz

Pokud bude e-mail poslán na starou adresu ( suplzen@volny.cz), bude automaticky přesměrován na novou adresu.

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

SVAZ ÚČETNÍCH, z.s., Částkova 74, 301 00 Plzeň

Návštěvní hodiny SÚ PLZEŇ:
Pondělí 8.00 - 13.00 hodin
Středa 8.00 - 13.00 hodin

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance