Svaz účetních Plzeň, z.s.

Svaz účetních Plzeň, z.s.

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

POZVÁNKA

na webinář DPH pořádaný dne 4. 1. 2024

doba konání : 9.00-14.00 hod.

přednášející : Ing. Pavel Bezděk

Program:

vymezení základních pojmů v zákoně o DPH

změny ve zdaňování služeb a zboží – sjednocení snížených sazeb daně, přeřazení zboží a služeb do základní sazby daně, zúčtování záloh při změně sazeb DPH

omezení nároku na odpočet daně u vozidel kategorie M1

vymezení obratu pro registraci plátců v roce 2024, povinnosti plátce daně po zrušení jeho registrace

povinnosti plátců DPH na přelomu roku 2023/2024

dopady povinných úprav a omezení možnosti uplatnění DPH ve vazbě na daň z příjmů

evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.

Platby pouze na fakturu Přihlášky na email: info@suplzen.cz

Cena: pro členy SÚ 1500,- Kč pro ostatní 1800,- Kč

Proč je důležité znát účetnictví

  

Potřeba znát a popsat obchodní transakce byla hlavní příčinou vzniku účetnictví již ve středověku.

V naší republice nastala potřeba vzniku samostatné organizace v období „Pražského jara“, kdy po aktivu v červenci 1968 byl 28. 5. 1969 v Plzni ustanoven Český svaz účetních a statistiků, který tak po různých změnách působí v tomto oboru již 53 let. Jeho posláním je především získávání nejnovějších poznatků z ekonomické oblasti a jejich předávání svým členům, dále rozšiřovat nejnovější formy účetnictví při řízení firmy a podílet se na rozsahu výuky na středních i vysokých školách.

Pro svoji činnost využívá SÚ vzdělávací akce formou přednášek /v době covid webinářů/, které poskytují informace z oblasti daní, účetnictví, zdravotního i sociálního pojištění, právních i jiných norem. Vrcholem práce účetní je zpracování účetní závěrky včetně souvisejících prací.

Dále se SÚ podílí aktivně i na tvorbě nové účetní legislativy prostřednictvím metodických rad i členských spolků.

V rámci členství jsou členové pojištěni proti chybám a omylům způsobeným

výkonem povolání pojištěného, které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních / např. úmyslné jednání, nedodržení právních předpisů apod./

 

Další podrobnosti a konkrétní akce SÚ Plzeň sdělí pracovnice spolku

na adrese Částkova 74, Plzeň, č. tel 377 326 746, 604515963 email:  info@suplzen.cz

web:  www.suplzen.cz

 

 

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance