Pojištění profesní odpovědnosti účetních, daňových poradců a auditorů

Pojištění profesní odpovědnosti účetních, daňových poradců a auditorů

Svaz účetních Plzeň má od května 1997 s ČSOB Pojišťovna, a. s. Plzeň uzavřenou "Hromadnou pojistnou smlouvu", která za výhodných pojistných i finančních podmínek nabízí sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou jinému v souvislosti s výkonem povolání samostatně podnikajících účetních nebo účetních firem, dále účetních v zaměstnaneckém poměru, kteří jsou členy SVAZU ÚČETNÍCH Plzeň.

Pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s poskytováním odborných služeb (dle VPP OPR 2012):

Pojistná částka Spoluúčast na pojištění Pojistné za rok
OSVČ příjem do 500 tis. 100.000,- Kč 5.000,- Kč 1.395,- Kč
OSVČ příjem do 500 tis. 100.000,- Kč 1.000,- Kč 2010,- Kč
OSVČ příjem do 500 tis. 200.000,- Kč 1.000,- Kč 2.649,- Kč
OSVČ příjem do 500 tis. 200.000,- Kč 5.000,- Kč 2.202,- Kč
OSVČ příjem do 500 tis. 500.000,- Kč 1.000,- Kč 3.955,- Kč
OSVČ příjem do 500 tis. 500.000,- Kč 5.000,- Kč 3.066,- Kč


Pojištění odpovědnosti za škody zaměstnance vůči zaměstnavateli (dle VPP OVP 2012):

Pojistná částka Spoluúčast na pojištění Pojistné za rok
zaměstnanec organizace 120.000,- Kč 10% 622,- Kč
zaměstnanec organizace 200.000,- Kč 10% 874,- Kč


Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu (pokuty a penále), způsobenou zaměstnavateli nebo klientovi v souvislosti s výkonem povolání.

Pojištěny jsou všechny chyby a omyly, způsobené výkonem povolání pojištěného, které vznikly v době i před uzavřením pojistné smlouvy (má tedy zpětnou platnost a není časově omezeno) a které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních - např. úmyslné jednání, nedodržování právních předpisů apod.

Jako novinku přinášíme pojištění za škody, které pojištěný zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli při výkonu svých pracovních povinností (poškození věcí, svěřených nebo užívaných k výkonu práce).

V případě ukončení pojišťované činnosti bude klientovi umožněno pojištění na další pojistné období za tzv. udržovací poplatek ve výši 10% z posledního známého pojistného.

Pojištění podnikatelských rizik

Svaz účetních Plzeň ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou nabízí svým členům a jejich klientům konzultaci v oblasti pojištění rizik spojených s podnikatelskou činností.

Konzultace je zaměřena na:

 • Pojištění domů a bytových domů (živel, sprejerství, přepětí …)
 • Pojištění odpovědnosti firmy (škody na zdraví, majetku, ušlého zisku, za výrobek …)
 • Pojištění firemních nemovitostí, zásob a vybavení (živel, odcizení …)
 • Pojištění strojů (i na nesprávnou obsluhu a nešikovnost …)
 • Zajištění plateb trvalých nákladů firmy při živelní katastrofě, která zamezí firmě činnosti
 • Zajištění vozového parku jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním


Konzultace Vám zajistí:

 • Vyhodnocení stávajicí pojistné ochrany Vaší firmy
 • Identifikaci hrozících rizik
 • Návrh optimální nabídky rozsahu pojištění
   

Konzultace je zdarma!

Vašim klientům dále pomůžeme vysvětlit způsoby použití zaměstnaneckých benefitů, jejich případnou aplikaci ve firmě, a tím snížení mzdových nákladů firmy.

V případě Vašeho zájmu o uzavření pojištění nás kontaktujte na adrese uvedené v zápatí (pod čarou) naší prezentace.