Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                       Pozvánka

 

na seminář pořádaný dne 13. 4. 2023

doba konání   :  10.00 - 13.00 hod.

místo konání  :  zasedací místnost, Purkyňova 29, Plzeň

přednášející   :  ing. Radim Pavelek, daňový poradce, společník a jednatel společnosti                                

                            Axtea s. r. o., člen Komory daňových poradců ČR od roku 1994

 

        

                                     MAJETEK   

 

Program:

  • legislativní změny v oblasti majetku
  • účetní a daňové vymezení majetku
  • zdroje financování majetku (úvěry, dotace)
  • odpisy účetní x daňové, mimořádné odpisy
  • FVE panely – zařazení, odepisování ...
  • uplatňování DPH při pořízení drobného dlouhodobého majetku, úpravy odpočtu

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU   

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

 

Cena :   pro členy SÚ  1500,- Kč       pro ostatní  1800,-  Kč

Proč je důležité znát účetnictví

  

Potřeba znát a popsat obchodní transakce byla hlavní příčinou vzniku účetnictví již ve středověku.

V naší republice nastala potřeba vzniku samostatné organizace v období „Pražského jara“, kdy po aktivu v červenci 1968 byl 28. 5. 1969 v Plzni ustanoven Český svaz účetních a statistiků, který tak po různých změnách působí v tomto oboru již 53 let. Jeho posláním je především získávání nejnovějších poznatků z ekonomické oblasti a jejich předávání svým členům, dále rozšiřovat nejnovější formy účetnictví při řízení firmy a podílet se na rozsahu výuky na středních i vysokých školách.

Pro svoji činnost využívá SÚ vzdělávací akce formou přednášek /v době covid webinářů/, které poskytují informace z oblasti daní, účetnictví, zdravotního i sociálního pojištění, právních i jiných norem. Vrcholem práce účetní je zpracování účetní závěrky včetně souvisejících prací.

Dále se SÚ podílí aktivně i na tvorbě nové účetní legislativy prostřednictvím metodických rad i členských spolků.

V rámci členství jsou členové pojištěni proti chybám a omylům způsobeným

výkonem povolání pojištěného, které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních / např. úmyslné jednání, nedodržení právních předpisů apod./

 

Další podrobnosti a konkrétní akce SÚ Plzeň sdělí pracovnice spolku

na adrese Částkova 74, Plzeň, č. tel 377 326 746, 604515963 email:  info@suplzen.cz

web:  www.suplzen.cz

 

 

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance