Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 7. 2020)
- Zákon
č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2021)

2. Vláda na svém jednání 18. května schválila úvěrový program COVID III + Stát přispěje i na nájmy podnikatelům, které zasáhla krize
- Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun.
- Stát přispěje na komerční nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou rovnou podporu 80 procent.

 

3. Ministerstvo financí varuje před výzvou k úhradě poplatku za evidenci subjektu v registru
V současné době jsou prostřednictvím datové schránky p3evem5 zasílány výzvy k úhradě poplatku ve výši 1 000 Kč za „vedení v registru“. Odesílatelem je soukromá společnost registr subjektů s.r.o.

4. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa od pondělí obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2
Od pondělí 18. května 2020 Finanční správa obnovila provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pracoviště budou v provozu v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 

5. Tisková zpráva GFŘ: Odhalení pokusů o zneužití kompenzačního bonusu
Finanční správa na základě výsledků analytické činnosti odhalila již několik pokusů o zneužití vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky. V současné době proto podala k dnešnímu dni první dvě trestní oznámení a další připravuje. V prvním případě chtěl neoprávněný žadatel vylákat na výplatě kompenzačního bonusu 875 tisíc korun. Podal žádosti jménem OSVČ, které však o bonus nežádaly. Další zjištěné případy mají obdobný postup. Žádosti podala osoba za žadatele, kteří už ale podali žádost pod svým jménem a na svůj účet.

 

6. Finanční správa: Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

 

7. Rubrika nejčastějších dotazů, které se týkají programu Pětadvacítka pro OSVČ, je nyní pro přehlednost rozdělena na dvě bonusová období.

 

8. Dne 13. 5. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k pracovnělékařským prohlídkám

 

9. Tisková zpráva MPSV: Vláda projednala nová mezinárodní pravidla pro práci na moři
Vláda na dnešním jednání vzala na vědomí úpravu pracovních podmínek námořníků přijatou v roce 2018 Mezinárodní organizací práce. Tato úprava reaguje na dopady pirátství a námořního lupičství.

 

10. Tisková zpráva MPSV: Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy
Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

 

11. Tisková zpráva MPSV: Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže
Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh MPSV ve středu 13. května schválila dolní komora. Zároveň poslanci schválili pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

12. ČSSZ: Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu dávky svému zaměstnavateli před více než 30 dny a stále nemáte vyplacenou dávku? Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří.
Na Českou správu sociálního zabezpečení se v posledních týdnech obracejí někteří její klienti s dotazy ohledně stavu výplaty ošetřovného, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ na svých webových stránkách 15. května 2020 spustila online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím může žadatel požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

 

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 228/2020 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon
č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 7. 5. 2020)
- Zákon
č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon
č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (základní účinnost od 1. 6. 2020)
- Zákon
č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 8. 5. 2020)

 

2. Finanční zpravodaj číslo 8/2020
- POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
- Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

3. Tisková zpráva MPO: Spouští se „ošetřovné“ OSVČ za duben - MPO očekává desítky tisíc žádostí

Ode dneška (11. 5. 2020) od 11.00 hodin mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za duben. A to v rámci 2. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

 

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí
Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty z dílny Ministerstva financí, která odstraňuje nerovné daňové zacházení u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší a narovnává tak konkurenci mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

 

5. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna rozhodla o pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila už 10,7 miliardy korun
Ve Sněmovně ve středu 6. května i na podruhé prošel původní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem, čímž bylo přehlasováno senátní veto. Pokud novelu podepíše Prezident republiky, bude podpora 500 Kč denně pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020. Žádat bude možné od 7. května.

 

6. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna souhlasí s odkladem EET do konce roku 2020
Poslanecká Sněmovna ve středu 6. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

 

7. Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami
V nedávné době se objevily falešné e-maily snažící se adresáta přesvědčit (např. zneužití loga MF), že odesílatelem je Ministerstvo financí.

 

8. Tisková zpráva MPSV: Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident ČR.

 

9. Tisková zpráva MPSV: Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění
Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

 

10. Tisková zpráva ČNB: ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření
Bankovní rada České národní banky na svém jednání ve čtvrtek 7. května snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11. května 2020.

 


SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE:

 

1. Díky Svazu účetních ČR budou výkazy veřejnoprávních institucí přehlednější
Nedávno jsme připomínkovali prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která je určena tzv. vybraným účetním jednotkám, tj. takovým, které mají vazbu na veřejnoprávní rozpočet. Ministerstvo financí akceptovalo připomínky Svazu účetních ČR, které měly za cíl napravit dlouhodobě nesprávně definovaný přehled o peněžních tocích, a díky našemu návrhu změny v přechodných ustanoveních bude umožněno vykazovat peněžní toky správně od nejbližší sestavované účetní závěrky. Více zde.

2. Tisková zpráva SÚ ČR: Profesní pojištění účetních (nejen) v době koronavirové

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

 

1. Tisková zpráva MF ČR: Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020
Vláda v pondělí 4. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

 

2. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.
Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.

 

3. Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami
V nedávné době se objevily falešné e-maily snažící se adresáta přesvědčit (např. zneužití loga MF), že odesílatelem je Ministerstvo financí.

 

4. Tisková zpráva MF ČR: Firmám usnadní využívání elektromobilů příručka Daňové otázky elektromobility
Společná tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ministerstva financí ČR: E-mobilita je v mnohých ohledech nové téma. Nejasnosti v daňových postupech proto nesmí být bariérou pro další rozvoj elektromobility v České republice. Z tohoto důvodu byla zveřejněna příručka „Daňové otázky elektromobility“. Připravil ji Svaz průmyslu a dopravy ČR společně se svými členy a projednal ji se zástupci Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení automobilového průmyslu. Příručka například vyjasňuje, jakým způsobem účtovat dobíjení firemních elektromobilů v domácnosti zaměstnanců nebo režimy pořízení dobíjecích wallboxů a jejich využívání pro služební i pro soukromé účely.

5. MF ČR: Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

 

6. MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

 

7. Tisková zpráva MF ČR: Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb
S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.

 

8. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Ministerstvo financí na jednání vlády 30. dubna předložilo návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vláda návrh v upraveném znění schválila a ten nyní poputuje do Sněmovny. Projednán bude ve standardním legislativním procesu.

 

9. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Vláda v pondělí 4. května schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy.

10. ČSSZ: Pro vyplacení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna stačit jediný formulář
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.

 

11. ČSSZ: Novela zákona přináší zvýšení ošetřovného, nově mají nárok na ošetřovné i tzv. dohodáři
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení dochází ke zvýšení ošetřovného z dosavadních 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

 

12. Antivirus - nejčastější chyby ve vyúčtování
Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných podkladů.

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:

- Zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (účinnost od 25. 4. 2020)
-
Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Nařízení vlády
č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (účinnost od 27. 4. 2020)
-
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (účinnost od 27. 4. 2020)

2. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Vláda na schůzi v pondělí 27. dubna schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém týdnu Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.

3. MF ČR: Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijního spoření
Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie. Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

 

4. MF ČR: Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření
Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie. Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na státní podporu stavebního spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

5. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna dala zelenou pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 6,5 miliardy korun
V Poslanecké sněmovně prošel dne 23. dubna druhým a třetím čtením návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem. Sněmovna tak posvětila návrh na pokračování programu Pětadvacítka, který v pondělí 20. dubna předložilo Ministerstvo financí a schválila vláda. Novela zákona má za cíl dále zmírňovat negativní dopady epidemie koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních omezení. Zajistí prodloužení přímé podpory pro poškozené OSVČ s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Na základě přijatého poslaneckého pozměňovacího návrhu se přitom nově nebude přihlížet k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Novela zákona vychází z platných parametrů stávající Pětadvacítky a zachován zůstává okruh žadatelů (s výjimkou pedagogů). Stejně jednoduchá zůstává i žádost. Podnikateli stačí pro vyplacení kompenzačního bonusu vyplnit jednostránkovou žádost a čestné prohlášení potvrzující, že splňuje zákonem stanovené podmínky. Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

 

6. Tisková zpráva MF ČR: „Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro skladování a doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty
Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly dnes (22. 4.) v Poslanecké sněmovně schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Ministerstvo financí připravilo na jednání dva pozměňovací návrhy, které byly oba přijaty.

7. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání
Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.

 

8. Tisková zpráva GFŘ: QR kód a internetové bankovnictví – to jsou hlavní způsoby platby daně z nemovitých věcí v době nouzového stavu
Poplatníkům už přicházejí složenky s částkou k zaplacení daně z nemovitých věcí. Na každé složence je QR kód, přes který můžete tuto daň zaplatit. Pochopitelně, internetové bankovnictví, je dalším způsobem jak splnit svou daňovou povinnost pohodlně a bezpečně z domova.

9. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus se prodlouží do konce května
Vláda ČR na svém zasedání v pondělí 27. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na udržitelnost pracovních míst zaměstnanců. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

 

10. Tisková zpráva MPSV: Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %, nárok budou mít i DPP a DPČ. Návrh ministryně Maláčové podpořila Sněmovna
Poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i takzvaní „dohodáři“. Změny ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.

 

11. Tisková zpráva MPSV: MPSV přichází s pomocí pro přeshraniční pracovníky
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo velmi složité situace mnohých Čechů pravidelně dojíždějících za prací do zahraničí v rámci EU (tzv. pendlerů) a dopadu na jejich rodiny při ztrátě zaměstnání v souvislosti s nemocí COVID-19. Nově jsme proto připravili řešení, aby mohli pendleři získat podporu v nezaměstnanosti (dále jen „podporu“) pokud přijdou o práci v zahraničí nejen rychleji, ale i s méně dokumenty než obvykle. To vše navíc elektronicky.

 

 

 

 

Rekvalifikační  kurz   ÚČETNICTVÍ    -   SÚ z.s.  PLZEŇ

 

                                    Téma                                                                   

 1. lekce  Postavení a vývoj účetnictví, základy podvojného účetnictví – 1.část            
 1. lekce   Základy podvojného účetnictví -  2.část                  
 1. lekce   Finanční účetnictví podnikatelů v ČR                                                 
 2. lekce   Dlouhodobý majetek – 1.část                                                            
 3. lekce   Dlouhodobý majetek – 2.část                                                            
 4. lekce   Zásoby – 1.část                                                                                  
 5. lekce   Zásoby – 2.část                                                                                   
 6. lekce   Finanční majetek a závazky                                                              
 7. lekce   Zúčtovací vztahy – 1.část                                                      
 8. lekce   Zúčtovací vztahy – 2.část                                 
 9. lekce   Zákon o daních z příjmů a jeho aplikacev praxi, vztah daní a účetnictví, daňové   příklady                                                                                              
 1. lekce   Daňový řád a jeho aplikace v praxi, praktické příklady                                         
 1. lekce   Náklady, výnosy, časové rozlišení               
 2. lekce   Zákon o DPH a jeho aplikace v účetnictví  a praxi, daňové příklady                             
 3. lekce   Vlastní kapitál a rezervy                            
 4. lekce   Účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření                                                                            
 1. lekce   Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz Z/Z,  CF, příloha, souvislý příklad-opakování                                            
 1. lekce   Souvislý příklad – dokončení                     

        

 Závěrečná zkouška                                                                                                                                                             

                                                                        

 

Doba konání kurzu: 14,00 – 19,30 hod. /2 x  týdně/

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance