Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                                                                                                     Svaz účetních, zapsaný spolek

                                                                                                                                                     Částkova 74, Plzeň 32600 Plzeň

                                                                                                                                                     Email: info@suplzen.cz

                                                                                                                                                     http://www.suplzen.cz/cz/uvod/

 

 

                                                                                     Pozvánka

 

na seminář pořádaný dne 5.11.2019

místo konání – Purkyňova ul. 29

doba konání - od 9.00-13.00 hod.

přednášející : Ing. Ludvíková Helena

 

        

                                                        Majetek z pohledu právního, účetního a daňového

 

Program:

 

  • Právní pojmy v NOZ, účetní a daňové vymezení DD majetku a jeho rozdíly
  • Pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, ocenění v účetnictví a v daních, odpisování účetní a daňové, vyřazení majetku
  • Technické zhodnocení včetně rozdílů v účetnictví a v daních z příjmů
  • Uplatňování DPH při pořízení DD majetku, korekční mechanizmy, novely DPH v r. 2019 – změny a novinky v této oblasti, Novela č. 206 PSP
  • Nejčastější chyby v účtování, zdroje financování hmotného majetku (úvěrem, z dotace, z darů apod.)
  • vnitropodnikové směrnice pro DD majetek (poskytnuty vzory VPSM)
  • Novela PSP č. 2016 - daň z příjmů, chystaná odluka úč. A daň předpisů dle nově připravovaného zákona o účetnictví
  • závěry KV KDP, rozsudky soudů v dané oblasti

 

 

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz

 

Cena :   pro členy SÚ  1350,- Kč       pro ostatní  1600,-  Kč

 

Od srpna 2019 má Svaz účetních Plzeň novou e-mailovou adresu: info@suplzen.cz

Pokud bude e-mail poslán na starou adresu ( suplzen@volny.cz), bude automaticky přesměrován na novou adresu.

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance