Svaz účetních Plzeň, z.s.

Svaz účetních Plzeň, z.s.

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

P o z v á n k a

Webinář online pořádaný dne 22. 5. 2024

Doba konání: 9.00 – 13.00 hod.

Lektor: ing. Pavel Mošna, FÚ pro Plzeňský kraj

Zákon o DPH - změny v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Program webináře:

1. Vymezení pojmu „nemovitost“, nemovitost a obchodní majetek, hlavní a vedlejší plnění

2. Dodání nemovité věci – stavební pozemek, vybraná nemovitá věc

3. Stavební práce na dokončené stavbě, bytový dům, rodinný dům, vedlejší stavby, obytný prostor

4. Stavby pro sociální bydlení

5. Výstavba a dodání stavby pro sociální bydlení

6. Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a při dodání staveb

7. Nájem stavby

8. Datum povinnosti přiznat daň, sazby daně, osvobození od daně včetně změn od 1. 1. 2024

Cena : pro členy SÚ 1.500,- Kč pro ostatní 1.800,- Kč (platby pouze na fakturu)
Přihlášky na email: info@suplzen.cz

P o z v á n k a

                                                                                                                                 

Webinář online pořádaný dne 30. 4. 2024                                                                                    

Doba konání: 9.00 – 12.00 hod.                                                                                                    

Lektor: ing. Radim Pavelek, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR                              

 

Mzdová problematika, aktualizace daňového balíčku 2024

Aktuální mzdová problematika v daních, legislativě, účetnictví.               

Aktualizace daňového balíčku 2024 z pozice zaměstnance a zaměstnavatele. 

Program:                                                                                                                            

  1. Parametrické změny ve mzdové agendě pro rok 2024 (minimální mzda, zaručená mzda, limity účasti na sociálním a zdravotním pojištění).                      
  2. Dohoda o provedení práce a zákoník práce (rozvrh práce, dovolená, příplatky).                                                                                                                            
  3. Zaměstnanecké benefity (co je a co není benefit, nové benefity - dlouhodobý investiční produkt).

 

Cena :   pro členy SÚ  1.500,- Kč       pro ostatní  1.800,-  Kč   (platby pouze na fakturu)                                                  

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

 

Svaz účetních Plzeň, z.s., Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČ 04662881                                                            

Email: info@suplzen.cz                                                                                                                                           

www.suplzen.cz                                                                                                                                              

https://www.facebook.com/share/icLmD8hf8oxixyJN/

P o z v á n k a                                                                                                                                   

Webinář online pořádaný dne 25. 4. 2024                                                                                    

Doba konání: 14.00 – 15.30 hod.                                                                                              

Lektorka: doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.


Umělá inteligence pro začátečníky 


Obsah webináře:

V průběhu webináře budou účastníci seznámeni se základními informacemi o generativní umělé inteligenci. Představeny budou základy práce s jazykovými modely a vybrané dostupné aplikace pro práci s textem i multimédii. Diskutovány budou různé aspekty využívání umělé inteligence, její výhody, nevýhody, rizika i příležitosti.

Cena :   pro členy SÚ  500,- Kč       pro ostatní  550,-  Kč   (platby pouze na fakturu)

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz 

   

Pokud se vám soubor nezobrazuje stáhněte ZDE.

POZVÁNKA

na webinář DPH pořádaný dne 4. 1. 2024

doba konání : 9.00-14.00 hod.

přednášející : Ing. Pavel Bezděk

Program:

vymezení základních pojmů v zákoně o DPH

změny ve zdaňování služeb a zboží – sjednocení snížených sazeb daně, přeřazení zboží a služeb do základní sazby daně, zúčtování záloh při změně sazeb DPH

omezení nároku na odpočet daně u vozidel kategorie M1

vymezení obratu pro registraci plátců v roce 2024, povinnosti plátce daně po zrušení jeho registrace

povinnosti plátců DPH na přelomu roku 2023/2024

dopady povinných úprav a omezení možnosti uplatnění DPH ve vazbě na daň z příjmů

evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.

Platby pouze na fakturu Přihlášky na email: info@suplzen.cz

Cena: pro členy SÚ 1500,- Kč pro ostatní 1800,- Kč

Proč je důležité znát účetnictví

  

Potřeba znát a popsat obchodní transakce byla hlavní příčinou vzniku účetnictví již ve středověku.

V naší republice nastala potřeba vzniku samostatné organizace v období „Pražského jara“, kdy po aktivu v červenci 1968 byl 28. 5. 1969 v Plzni ustanoven Český svaz účetních a statistiků, který tak po různých změnách působí v tomto oboru již 53 let. Jeho posláním je především získávání nejnovějších poznatků z ekonomické oblasti a jejich předávání svým členům, dále rozšiřovat nejnovější formy účetnictví při řízení firmy a podílet se na rozsahu výuky na středních i vysokých školách.

Pro svoji činnost využívá SÚ vzdělávací akce formou přednášek /v době covid webinářů/, které poskytují informace z oblasti daní, účetnictví, zdravotního i sociálního pojištění, právních i jiných norem. Vrcholem práce účetní je zpracování účetní závěrky včetně souvisejících prací.

Dále se SÚ podílí aktivně i na tvorbě nové účetní legislativy prostřednictvím metodických rad i členských spolků.

V rámci členství jsou členové pojištěni proti chybám a omylům způsobeným

výkonem povolání pojištěného, které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních / např. úmyslné jednání, nedodržení právních předpisů apod./

 

Další podrobnosti a konkrétní akce SÚ Plzeň sdělí pracovnice spolku

na adrese Částkova 74, Plzeň, č. tel 377 326 746, 604515963 email:  info@suplzen.cz

web:  www.suplzen.cz

 

 

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance