Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

Rekvalifikační kurz účetnictví  -  zahájení  25.10.2019

  1.  Postavení a vývoj účetnictví

       Základy podvojného účetnictví  -  1.část                                  25.10.2019

  2.  Základy podvojného účetnictví  -  2.část                                    1.11.2019

  3.  Finanční účetnictví podnikatelů v ČR                                          8.11.2019

  4.  Dlouhodobý majetek  -  1.část                                                   15.11.2019

  5.  Dlouhodobý majetek  -  2.část                                                   22.11.2019

  6.  Zásoby  -  1.část                                                                           29.11.2019

  7.  Zásoby  -  2.část                                                                             6.12.2019

  8.  Finanční majetek a závazky                                                       13.12.2019

  9.  Zúčtovací vztahy  -  1.část                                                            3.01.2020

10.  Zúčtovací vztahy  -  2.část                                                         10.01.2020

11.  Zákon o daních z příjmu a jeho aplikace v praxi,

       vztah daní a účetnictví, daňové příklady                                  17.01.2020

12.  Daňový řád a jeho aplikace v praxi,

       praktické příklady                                                                         24.01.2020

13.  Náklady, výnosy, časové rozlišení                                               7.02.2020

14.  Zákon o DPH a jeho aplikace v účetnictví a praxi,

       daňové příklady                                                                            14.02.2020

15.  Vlastní kapitál a rezervy                                                             21.02.2020

16.  Účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření              28.02.2020

17.  Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz Z/Z, CF, příloha,

       souvislý příklad - opakování                                                         6.03.2020

18.  Souvislý příklad - dokončení                                                      13.03.2020

________________________________________________________________________________

Závěrečná zkouška                                                                         20.03.2020

Čas konání kurzu :    14,00  -  19,30 hod  /pátek/

Cena kurzu:       11.200,- Kč

Cena 1 lekce :      1.500,- Kč

Změna termínů může nastat z důvodů prázdnin ve škole. Případné změny budou včas oznámeny.

Možná účast jen na vybraných lekcích.

Po složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení.

SVAZ ÚČETNÍCH, z.s., Částkova 74, 301 00 Plzeň

Návštěvní hodiny SÚ PLZEŇ:
Pondělí 8.00 - 13.00 hodin
Středa 8.00 - 13.00 hodin

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance