Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

Pozvánka

na webinář pořádaný dne 27.1.2021

doba konání : 9.00-14.00 hod.

přednášející : Ing. Pavel Bezděk

Webinář DPFO + DPPO

Program:

· parametrické změny v daních z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění, vyplývající ze změny výše průměrné mzdy a minimální mzdy pro rok 2021

· změny vyplývající ze zákona 609/2020 Sb.- daňový balíček- zrušení superhrubé mzdy, změna v sazbě daně FO, úprava slevy na poplatníka,

· změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku od roku 2020,

· příspěvek zaměstnavatele na stravování, dopady do daně z příjmu zaměstnanců a zaměstnavatele

· změny vyplývající ze zákona 299/2020 Sb., možnost započtení daňové ztráty roku 2020 oproti daňové povinnosti roků 2018 a 2019, možnost vzdát se do budoucna práva uplatnění daňové ztráty, změny ve správě daní při vykázání daňové ztráty

· změny vyplývající ze zákona 386/2020 Sb., zrušení DNNV se zpětnou účinností, prodloužení časového testu pro osvobození převodu nemovitostí, nová definice bytové potřeby, snížení maximální hranice odčitatelné částky úroků zaplacených v souvislosti s bytovou potřebou

· programy na zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového stavu na podnikatele, kompenzační bonus, program Antivirus, dotační programy MPO a možnosti jejich souběhu, účetní a daňové dopady

· změny vyplývající ze zákona 283/2020 Sb., změny ve způsobu a lhůtách pro podávání daňových přiznání za rok 2020, revize sankčního systému, změny při daňové kontrole, nový projekt „moje daně“

· problematika paušální daně FO v zákoně 540/2020 Sb.

· změny v daňové uznatelnosti darů od roku 2020

PLATBY POUZE NA FAKTURU
Přihlášky na email: info@suplzen.cz
Cena : pro členy SÚ 1350,- Kč pro ostatní 1600,- Kč

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance