Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                       Pozvánka

 

na webinář pořádaný dne 4.3.2021

doba konání  :  9.00 -  cca 12.00 hod.

přednášející   :   Finanční správa

 

        

               Finanční správa  -  projekt  „ MOJE  DANĚ “

 

Online finanční úřad bude dostupný ze stránky www.mojedane.cz od 28. února 2021. Lidem a firmám nabídne moderní, jednoduché, rychlé a především online řešení všech daňových povinností.

Online finanční úřad je určen všem, kteří mají nějakou daňovou povinnost. Využít ho tedy budou moci zaměstnanci, živnostníci a OSVČ, podnikatelé, majitelé nemovitostí i velké korporace. V rámci online finančního úřadu můžete také své daně nechat spravovat někoho jiného díky funkci pověření, jehož rozsah si jednoduše sami nastavíte. Vyřídit zde přitom bude možné všechny daňové povinnosti. Fyzické osoby třeba daň z příjmů fyzických osob nebo daň z nemovitých věcí, právnické osoby pak typicky daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty (DPH), daň silniční či kontrolní hlášení. Díky osobnímu daňovému kalendáři si přitom na každou z daní můžete nastavit včasné upozornění tak, abyste vše vyřídili včas a z pohodlí vašeho domova či kanceláře.

 

Je vyhrazen čas na vaše dotazy

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU   

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz

 

Cena :    600,-Kč

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance