Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

Ve středu 14.10.2020 se bude konat  od 9 - 14 hodin  videoseminář  online  - 
          Daňově  uznatelné  a  neuznatelné  náklady
Přednáší lektor -  ing. Bezděk
Materiály k semináři vám budou poslány do emailu.
Na váš email dostanete odkaz, který rozkliknete a přihlásíte se. 
 Cena:  1 osoba  -  pro členy SÚ  1350,- Kč   pro ostatní  1600,- Kč

 Přihlášky na :   info@suplzen.cz  

 

Na základě vaší přihlášky vystavím a pošlu emailem fakturu, která musí být zaplacena co nejdříve.  
Až po zaplacení faktury vám bude poslán odkaz do emailu na videoseminář . 
V pátek 2.10.2020 se bude konat  od 9 - 13 hodin  videoseminář  online  -  COVID 19  a jeho účetní a daňové dopady.
Přednáší lektorka ing. Ludvíková
Materiály k semináři vám budou poslány do emailu.
Na váš email dostanete odkaz, který rozkliknete a přihlásíte se. 
 Cena:  1 osoba  -  pro členy SÚ  1350,- Kč   pro ostatní  1600,- Kč

 Přihlášky na :   info@suplzen.cz  

 

Na základě vaší přihlášky vystavím a pošlu emailem fakturu, která musí být zaplacena nejdéle do 30.9.2020.  Až po zaplacení faktury vám bude poslán odkaz do emailu na videoseminář . 
Program:

Novely zákonů v souvisl. s COVID-19 a jejich účetní a daňové dopady, další novinky a změny

1.DANĚ A ODVODY:

Daňové dopady opatření souvisejících s COVID-19 , co se projeví a neprojeví v základu daně

Daň z příjmů – nové pokyny řady D,

nové Finanční zpravodaje,

možnosti pro uplatnění odpočtu daňové ztráty zpětně,

EET a opatření MF ČR,

rozšířená možnost pro využití datovek apd.

Zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ ,

Silniční daň a nová opatření MFČR

Daň z nemovitých věcí v souvislosti s pandemií COVID-19,

Daň z nabytí nemovitých věcí a možnosti zrušení daně

Daň z přidané hodnoty a změny sazeb DPH v r.2020

 

  1. ÚČETNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

Změny sazeb ČNB v r.2020 a dopady do účetnictví

Novelizované schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 dle nového rozsudku, konání valných hromad

 

  1. OSTATNÍ AKTUÁLNÍ NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY A PŘEDP. V LEGISL. PROCESU-info a přehled

Z.Č.33/2020 Sb.,NOVELA z.o obch.korporacích (ZOK)-účinnost 1.1.2021

PSP č.841 Novela daňového řádu – z.č.283/2020

Vl.návrhy  ZÁKONŮ V PSP ve vazbě na daně:

PSP č.910-novely daň. zákonů (15.9. 2.čtení)- daň z nem.,z příjmů, dluhopisy,stravování- paušál 

PSP č.909-novela z.o legalizaci výnosů z trest.činn. č.253/2008 (15.9. 2.čtení)

 PSP č.922-paušální daň pro poplatníka DPFO (15.9. 2.čtení)

   Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
      
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Nabízí odborné, spolehlivé a aktuální informace na jednom místě, dostupné 24 hodin denně  kdekoliv

na světě.

Součástí portálu jsou užitečné funkce, které výrazně urychlí a zjednoduší vaši práci.

 Informace pouze pro členy Svazu účetních Plzeň

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance